Betónová fasáda

Fasády z pohľadového betónu sú konštruované ako odvetrané fasády, so všetkými výhodami ktoré tento systém prináša. Na fasády je v značnej miere používaným materiálom betón vystužený skleneným vláknom tzv. sklovláknobetón, alebo sklocement. Sklocement okrem vynikajúcich technických vlastností spĺňa aj náročné požiadavky na estetické stvárnenie fasády. Ponúkame možnosť výroby sklovláknobetónových panelov rôznej geometrie, textúry a farebnosti. Zabezpečujeme fasády na kľúč, t.j. dodávku a montáž materiálu opláštenia, podkonštrukcie, ako aj zateplenia.

Fasády z pohľadového betónu