Veľkoformátová betónová dlažba

Veľkoformátová dlažba z pohľadového betónu nachádza uplatnenie najmä v moderne koncipovanom exteriéri a v záhradnej architektúre.

Použitie:

námestia, terasy, schody, záhradné šlapáky, chodníky, vjazdy, parkoviská, odstavné plochy, lemovanie bazénov a fontán.

Dlažba z pohľadového betónu

Je dnes už prakticky neodmyslitelnou súčasťou moderného exteriéru a interiéru, vďaka svojim vlastnostiam a technológii výroby nie je jej použitie ničím obmedzené. Ponúkame možnosť výroby veľkoformátovej dlažby rôznych rozmerov, rôznej textúry a farebnosti.

Veľkoformátová dlažba z pohľadového betónu