Imitácia betónu - betónová stierka

Ide o unikátny systém umožňujúci získať vzhľad pohľadového betónu pomocou stierky na báze polymércementu modifikovaného špeciálnymi prísadami.

Aplikácia imitácie pohľadového betónu

Imitáciu pohľadového betónu - betónovú stierku je možné použiť v interiéri aj exteriéri, takmer na všetky povrchy, obzvlášť v prípadoch kde by aplikácia klasického pohľadového betónu bola technicky nemožná, respektíve finančne neúnosná.

Výhody imitácie betónu

Okrem estetického hľadiska, prináša imitácia pohľadového betónu v kombinácii so zateplovacím systémom ďalšie výhody, vysokú odoľnosť proti trhlinám, nárazom a poveternostným vplyvom, paropriepustnosť. Imitáciu betónu je možné pigmentovať takmer v celej škále RAL, technikou nanášania je možné vytvárať nekonečné kombinácie farieb a štruktúr.

Imitácia betónu